Рокотов Федор Степанович. Портрет Александра Даниловича Меншикова. 1727 год

Рокотов Федор Степанович. Портрет Александра Даниловича Меншикова

Портрет Александра Даниловича Меншикова

Рокотов Ф.С.Биография Рокотова
Картины Рокотова